• Lokalutvalgene må bestå

  Les høringsuttalelsen fra Indre Senja lokalutvalg på forslaget om nedleggelse av lokalutvalgene
 • Lokalutvalgene må bestå

  Les høringsuttalelsen fra Søndre Torsken lokalutvalg på forslaget om nedleggelse av lokalutvalgene
 • Lokalutvalgene må bestå

  Les høringsuttalelsen fra Yttersia lokalutvalg på forslaget om nedleggelse av lokalutvalgene
 • Lokalutvalgene må bestå

  Les høringsuttalelsen fra Gibostad Skolekrets på forslaget om nedleggelse av lokalutvalgene
 • Lokalutvalgene må bestå

  Forslag om nedleggelsene av lokalutvalgene i Senja kommune skal til behandling i kommunestyret 27. mai. Da avgjøres om ordningen skal avvikles eller videreføres ut prosjektperioden medio mai 2022. Etter at forslaget nå har vært på høring i lokalutvalgene er tilbakemeldingen tydelig på at ordningen må videreføres. Som et utvalg skriver: -Det positive samarbeidet mellom bygdene risikerer vi vil forsvinne med ...
 • Det står om troverdighet

  Kommunestyret vedtok for knapt et år siden at nærdemokratiordningen i Senja kommune skulle evalueres våren 2022. Vi vet alle at det å bygge tillit og troverdighet tar tid. Det blir viktig at ikke innbyggerne mister denne tilliten. Det kan fort skje om dere tar muligheten fra oss. Hele innlegges leser du her Foto: Helge N. Nilssen

Technology News

The place for module subtitle

Latest Articles

The place for module subtitle

Load More