Latest Past Arrangementer

Styremøte i Sør-Senja lokalutvalg

Det blir styremøte onsdag 25. november kl 18:00. På sakskartet står fordeling av midler etter innkomne søknader. Møtet avholdes på teams.