Lokalutvalgene må bestå

30
0
Share:

Forslag om nedleggelsene av lokalutvalgene i Senja kommune skal til behandling i kommunestyret 27. mai. Da avgjøres om ordningen skal avvikles eller videreføres ut prosjektperioden medio mai 2022.

Etter at forslaget nå har vært på høring i lokalutvalgene er tilbakemeldingen tydelig på at ordningen må videreføres. Som et utvalg skriver: -Det positive samarbeidet mellom bygdene risikerer vi vil forsvinne med nedleggelsen av lokalutvalgene.

Høringsuttalelsen fra utvalgslederne leser du her