Velkommen til mittSenja og Sør-Senja!

Share:

Sør-Senja Lokalutvalg med leder Gunnar Torgersen (nr. 3 fra venstre)

Sør-Senja, og øvrige lokalutvalg i Senja kommune, har fått sitt eget nettforum. Gratulerer!

Du ser nå på en nyskapning i Senja kommune som vi håper og tror skal bli et godt verktøy. Nettstedet er ikke en avis, blogg eller en reklame. Det er et vindu for kommunikasjon mellom kommune og befolkning.

Lokalutvalgene er kommuneledelsens øyne og ører mot folk, og befolkningens stemme inn mot kommunen. Vårt mål er at dette nettstedet skal brukes til ytringer og ønsker, tips om saker lokalutvalget kan arbeide med, konstruktiv kritikk, tilbakemeldinger og forslag. Tema for siden er lokalutvalg og kommune. Vi skal holde en stil som gir kommunen og Sør-Senja oppmerksomhet og godt omdømme, og etter hvert skal vi ha de syv andre lokalutvalgene med under samme paraply.

Sør-Senja har tatt dette initiativet fordi vi har tradisjon og erfaring på dette feltet, og fordi vi har ressurser til å gå først i løypa.

Mitt Senja er ikke perfekt, men vi synes vi har fått til en god start, og gleder oss til å utvikle siden videre. Da er det viktig at mange bruker den, slik at vi kan høste erfaringer. Vi trenger deres ideer, positivitet og energi.

Så, kjære sambygdinger, ta siden i bruk!

For Sør-Senja Lokalutvalg

Gunnar Torgersen