Referat fra styremøtet 11. november

97
0
Share:

Fra møtet tar vi med at det innenfor fristens utløp var registrert 14 innkomne søknader om økonomisk støtte fra lokalutvalget. Tre lag/forening fikk avslag mens 11 søkere fikk positiv tilbakemelding. Vi hadde kr. 98.000 til fordeling.

Foto: Tommy Sarnes
Klikk på bildet for å få større format