Detaljregulering Myklenesåsen hyttefelt

115
0
Share:

Planforslaget som er å finne på hjemmesiden til Senja kommune tar høyde for regulering av området til hyttefelt.

Sør- Senja lokalutvalg inviterer med dette beboerne til å komme med innspill til planforslaget. Spørsmål og henvendelse om planarbeidet eller tiltaket rettes til Norconsult AS v/Herbjørg Arntsen på tlf. 907 28 053.

Innspill til arbeidet rettes skriftlig på e-post til: herbjorg.arntsen@norconsult.com eller pr post til: Norconsult AS, Skolevegen 1, 9407 Harstad innen 16. november 2020.