Prosjektmidler

355
0
Share:
Som ledd i skape aktivitet i lokalutvalgets område er det anledning for lag og foreninger å søke prosjektmidler fra Sør-Senja lokalutvalg.
Søknadsfrist settes til 15. november. Bruk vedlagte søknadsskjema