Vedr. revidert forskrift godtgjøring

Share:

Saken vedr. revidert forskrift godtgjørelse folkevalgte kommer ikke til behandling før i desembermøtet. Dette skyldes at Kontrollutvalget ikke får behandlet høring før 26.11. De skal blant annet godkjenne ny formulering under punktet om ettergodtgjøring, jf. tidligere vedtak i k.styret.