I møte med lag og foreninger

170
0
Share:

Lenvikhalvøya lokalutvalg inviterte tirsdag 20. oktober lag og foreninger fra området til åpent møte. Hensikten var å komme i dialog med innbyggerne og utvikle et omforent syn på hensikten med lokalutvalget. Samtidig ønsket styret i lokalutvalget å gi honnør til all den aktiviteten som foregår rundt om i bygdene.

Leder i Lenvikhalvøya lokalutvalg, Martin Ness, fikk orientert litt om bakgrunnen for lokalutvalgene i nye Senja kommune og vårt mandat; hvordan vi skal være et bindeledd mellom innbyggerne og administrasjonen i kommunen. Vi fikk en god prat rundt forventningene til styret og hva de oppmøtte ønsket at vi skulle ha fokus på fremover; bosetting, friluftsliv og rekreasjon, skoler, framsnakking og ikke minst samferdsel var de klare tilbakemeldingene fra de oppmøtte.

Avslutningsvis kunne styret fortelle om de midlene vi har tilgjengelig i lokalutvalget og prosessen for å søke om disse. Det er ikke ønskelig at en søker om forhold som faller inn under drift eller der en allerede kan søke på andre eksisterende midler fra kommunen, for eksempel kulturmidler. Alle gode prosjekter er velkomne, så vil styret ta en vurdering på dette etter at søknadsfristen har gått ut 5. november. Vi håper å få mange gode søknader!