Felles høringuttalelse fra lokalutvalgene

Share:

Tirsdag ble det levert felles høringsuttalelse på forslaget fra politikerne til revidert reglement for folkevalgte organ i Senja kommune.
Uttalelsen leser du her