Styremøte på Gibostad 13.oktober

68
0
Share:

Her er sakslisten og møtepapirene.
Til saken hurtigbåt/kollektivtrafikk er det feil på protokollen til fylkeskommunen. Vedtaket ettersendes når denne er oppe.

Therese må gå ca. kl. 19:00 så mulig vi omdisponerer sakslisten

Saksliste_131020

Planstrategi Senja kommune 2020-2023 (1)

Gibostad skolekrets lokalutvalg innspill