Ung kultur møtes

88
0
Share:

På et møte på Sazza ble det lagt grunnlag for en workshop der ungdomsskoleelevene på Vikstranda og Stonglandet vil få mulighet til å utvikle et kulturtilbud tilpasset denne aldersguppen. En dag i november setter vi begrepene bolyst og møteplasser, eller kanskje mangel på disse, under lupen der ungdommene selv vil bli utfordret til å komme med sine tanker og ideer. Begge rektorene ser svært positivt på tiltaket.

På møtet deltok Otto Jakobsen og Thomas Strøm Sørensen, Gunnar Torgersen og Monika Ryvoll, Odd Halvdan Jakobsen fra Ungdommens Kulturmønstring og nasjonalparkforvalter Inve Birgeland. Leder av Norsk Forbund for utviklingshemmede avd. Senja, Solveig Nylund, måtte dessverre melde forfall.