Aktiv hjørnesteinsbedrift

75
0
Share:
redd1.9
dd3
ddd2.5
ddd2.1
2.4
Bildetekst: Rekefabrikken er en hjørnestensbedrift i lokalsamfunnet med over 50 lokalt ansatte og et salgsledd på åtte personer i Tromsø.Fra venste lokalutvalgsleder i Lenvikhalvøya lokalutvalg, Martin Ness, styremedlem Linda Mari Ødegård og daglig leder i Stella Polaris AS, Arnfinn Semmingsen

Rekefabrikken er en hjørnestensbedrift i lokalsamfunnet med over 50 lokalt ansatte og et salgsledd på åtte personer i Tromsø.Fra venste lokalutvalgsleder i Lenvikhalvøya lokalutvalg, Martin Ness, styremedlem Linda Mari Ødegård og daglig leder i Stella Polaris AS, Arnfinn Semmingsen.

Stella Polaris har søkt Fylkesmannen i Troms og Finnmark om økt utslippstillatelse. Bedriften planlegger å øke produksjonen av kokte reker samt foreta oppstart av produksjon av biprodukter som rekemel.
Lokalutvalget for Lenvikhalvøya inviterte seg på et møte for å høre mer om planene fremover og for å bli kjent med bedriften som er en stor arbeidsgiver i vårt nedslagsfelt. Veldig interessant å høre om det arbeidet som har vært gjort i forhold til ut økning av biprodukter og potensialer som finnes dette. Vi var spesielt interesserte i å høre mer om potensielle transportutfordringer fremover, men økningen i produksjon ser ikke ut til å gi nevneverdige endringer i antall trailere som kjører til og fra. Beregninger på transportøkning er ikke gjort og vi vil holde dialogen med Stella Polaris om dette fremover.

Stella Polaris har for tiden flere ledige stillinger og har behov for mer kompetanse innen både tekniske stillinger og produktutvikling. De fremstår som en attraktiv arbeidsplass trygt og solid  forankret i nærmiljøet.