70 millioner for resten av Nord Senja Laks

67
0
Share:

Børsnoterte Norway Royal Salmon (NRS) har i dag inngått en avtale med Botnhamn Fisk AS om kjøp av 135 aksjer i Nord Senja Laks AS (NSL), tilsvarende 33,3 prosent av utestående aksjer i NSL, for et kontantvederlag på 70 millioner kroner.

Det skriver NRS i en børsmelding fredag formiddag.

Tar over hele Nord-Senja Laks: NRS-sjef Charles Høstlund. Foto: Trine Forsland

Etter transaksjonen vil NRS totalt eie 100 prosent av aksjene i NSL.

NSL eier i dag fem oppdrettskonsesjoner og er en del av NRS Region Nord lokalisert på Senja i Troms. Det totale slaktevolumet for NSL i 2015 var 4 415 tonn. Transaksjonen tilsvarer indirekte en overdragelse av 1,67 konsesjoner
inkludert biomasse og anleggsmidler. Dette tilsvarer en selskapsverdi (EV) per konsesjon på nærmere 51 millioner kroner.

Bakgrunnen for transaksjonen er å samordne NRS sin oppdrettsvirksomhet i Nord Norge ytterligere som på sikt vil gi økt kostnadseffektivitet. Gjennom transaksjonen befester NRS sin posisjon i Troms, som er et viktig vekstområde
for næringen i fremtiden.

Gjennomføring av transaksjonen og overdragelsesdato er satt til 10. mars 2016.