Jerv herjer i reinflokken

87
0
Share:

BRUTALT. Jerven har påført denne reinen store skader. Helge Oskal i Hjerttind reinbeitedistrikt har mistet mange rein i vinter. Under stormen for snart to uker siden, forsynte jerven seg kraftig av flokken hans.
FOTO: HELGE OSKAL

1000 grunneiere må si ja før skuter kan brukes i jakta

Da stormen la seg fant reineieren flere drepte og hardt skadde dyr. Men for å få bruke skuter i jakta på jerven som herjer i reinflokken, må alle grunneierne gi sitt samtykke.

Det var det dårlige været i Troms for et par uker siden, som ga jerven ekstra gode jaktforhold. Da reindriftsutøver Helge Oskal fant flokken på Lenvikhalvøya igjen etter stormen, fant han fem av reinsdyrene sine brutalt drept. To rein var alvorlig kvestet av jerven, men fortsatt i live. Siden desember har han mista ti dyr til jerven.

– Når det blåser kraftig og snør tett, ser ikke reinen at jerven kommer. Det kan også ta tid før de oppdager den etter at den har angrepet, slik at jerven rekker å drepe flere dyr før flokken reagerer, sier Oskal.

De fleste dyrene han nå har mistet, var drektige simler og viktige produksjonsdyr. Å finne flere av dem hardt skadd, men fortsatt levende, var tøft.

– Det er tunge dager på jobben når slikt skjer, sier reindriftsutøveren, som er leder i Hjerttind reinbeitedistrikt.

Oskal søkte om fellingstillatelse på jerven, og Fylkesmannen ga jegerne én uke på seg til å felle jerven. Skadefellingslaget søkte om dispensasjon fra motorferdselsloven til å bruke skuter til å lete opp jerven. På den måten ville de raskere kunne sette en stopper for flere dyretragedier. Da svaret fra kommunen kom, var det bare tre dager igjen av jakta.

– Vi fikk lov til å bruke skuter, men med forbehold om samtykke fra alle grunneierne. Slik er reglene, men for vår del ble det da helt håpløst. Det er minst 1000 grunneiere på Lenvikhalvøya, sier Asle Lifjell, som er leder for det interkommunale skadefellingslaget i Midt-Troms.

Skadefellingslaget har peilet jerven inn, men det er enormt med snø og store avstander, så skigåing er helt utelukket. At jervejakta skulle stoppes av en setning i motorferdselsloven, hadde ikke reineieren sett for seg da han søkte om fellingstillatelse.

– Her må det skje en forandring i loven, slik at alle hindringer blir fjernet når vi får tap. Det er viktig å få tatt jerven ut fort og effektivt før den gjør mer skade, sier Helge Oskal oppgitt.

Jerven har trolig oppholdt seg en god stund på Lenvikhalvøya. Det viser tapstallene til sauebøndene i området.