Leiligheter for eldre, funksjonshemmede eller kronisk syke kommer for salg

136
0
Share:

Når leiligheter i Karoliushaugen borettslag i Sjøgata på Finnsnes snart kommer for salg, har Senja kommune mulighet til å utpeke interessenter med forkjøpsrett.

Leilighetene i Karoliushaugen borettslag skal primært tilgodeses funksjonshemmede og eldres boligbehov i Senja kommune. Personer som på grunn av alder, kronisk sykdom eller funksjonshemming kan bli andelseiere i borettslaget.

Det er andelseierne i borettslaget og deretter de som utpekes av Senja kommune som har forkjøpsrett. Ved interesse må skriftlig søknad sendes til følgende adresse:

Senja kommune v/tildelingsenheten
Postboks 602
9306 Finnsnes

Frist for å melde interesse er 14. september 2020
For mer informasjon kan tildelingsenheten kontaktes på telefon: 77 88 31 20.

Du kan også melde inn interesse på elektroniske skjema (link):